MEVZUAT

MEVZUAT ADI TARİH RG SAYISI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖN. 29.12.2012  28512
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST, ANALİZ YAPAN LABORATUVARLAR HK.YÖN. 20.08.2013 28741
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖN. 25.04.2013 28626
HİJYEN EĞİTİMİ YÖN. 05.07.2013 28698
ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HK. YÖN. 30.04.2013 28633
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞANLARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN. 12.08.2013 28733
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HK.YÖN. 24.07.2013 28717
SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HK.YÖN. 16.07.2013 28709
SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖN. 11.09.2013 28762
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21.02.2013 28566
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖN. 05.10.2013 28766
GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HK.YÖN. 23.08.2013 28744
MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖN. 19.09.2013 28770
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖN. 29.12.2012 28512
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERİNDE KULLANILMASI HK.YÖN. 02.07.2013 28695
ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HK.YÖN. 15.05.2013 28648
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HK.YÖN. 20.07.2013 28713
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖN. 18.01.2013 28532
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ 26.12.2012 28509
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29.03.2013 28602
KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN. 06.08.2013 28730
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN. 16.04.2013 28620
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HK.YÖN. 15.06.2013 28678
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖN. 28.07.2013 28721
ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖN. 25.01.2013 28539
ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖN 24.07.2013 28717
İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖN. 17.07.2013 28710
TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖN. 13.07.2013 28706
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖN. 21.02.2013 28566
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HK.YÖN. 29.12.2012 28512
ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖN 22.08.2013 28743
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖN. 18.09.2013 28769
ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14.06.2013 28677
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖN. 08.02.2013 28553
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖN. 29.12.2012 28512
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖN. 29.08.2013 28750
BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HK.YÖN. 20.06.2013 28741
İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖN. 30.04.2013 28603
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖN 18.06.2013 28681